Kulüp

Kalite Politikamız


Kulübümüzün amacı ilimiz ve ülkemiz sporuna hizmet etmek, spor tesisleri kurarak burada genç nesillere spor yapma imkanı sağlayarak sporu sevdirmek, sportif faaliyetlerini öz kaynaklarını harekete geçirerek sürdürebilir kılmak, altyapı, stadyum, mali, idari kriterlerin ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak sağlanmasıdır.

Kalite Yönetim sistemimizi ilgili standartlara uygun olarak sürdürüp sürekli iyileştirerek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yasal ve mevzuat şartları doğrultusunda karşılamaktır.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI